Exacare farma

Historiek

Exacare Farma is een fusie-apotheek ontstaan uit de twee oorsponkelijke 'Gezoârse' apotheken.

In onderstaand schema kan u terugvinden hoe deze apotheek precies ontstaan is.