Exacare farma

Opmaken van medicatieschema en opvolging therapietrouw

Wij maken graag een afspraak met u om uw medicatieschema op te stellen, bij te sturen waar nodig en mogelijke interacties uit te sluiten. Dit wordt, als u de schriftelijke toelating geeft, gedeeld met andere zorgverstrekkers : in de eerst plaats uw huisarts en in de tweede plaats uw specialist.  In een later stadium zal ook uw tandarts en thuisverpleging dit schema kunnen raadplegen.

Bij het afleveren van uw medicatie op voorschrift volgen wij regelmatig op of u uw medicatie trouw neemt.  Verschillende studies tonen immers aan dat mensen die hun medicatie niet consequent nemen, dubbel zo snel moeten opgenomen worden in het ziekenhuis en een hoger risico hebben op complicaties van hun ziekte.  Wij vinden het daarom belangrijk u daar als zorgapotheek goed in te begeleiden. 

Ook als er nieuwe medicatie wordt voorgeschreven, maken wij de nodige tijd vrij om deze volledig aan u uit te leggen en eventuele  begeleidende brochures mee te geven.

Voor al uw vragen over medicatie of nevenwerkingen, vindt u bij ons steeds een luisterend oor.